Stąd próba odpowiedzi na pytanie- jak zmieniać dotychczasowy model finansowania systemu lecznictwa, ile faktycznie pieniędzy jest przeznaczanych na zdrowie a ile powinno. Na ile ustawa 6 proc. PKB pozwoli Polsce osiągnąć średnią unijną wydatków na świadczenia zdrowotne. W końcu – gdzie szukać dodatkowych pieniędzy.

Zagadnienia:

Reklama
 • Diagnoza sytuacji- czy pandemia uwypukliła wąskie gardła systemu finansowania systemu lecznictwa?
 • Gra na liczby, czyli ile faktycznie pieniędzy na zdrowie jest w systemie lecznictwa?
 • Wydatki publiczne vs. wydatki prywatne.
 • Ustawa 6 proc. PKB – recepta, która pozwoli osiągnąć poziom publicznych wydatków na zdrowie na poziomie unijnym, czy iluzja poprawy?
 • Nowy Ład – nowe pomysły na zmiany w finansowaniu systemu lecznictwa. Kto zapłaci więcej na zdrowie?
 • Ubezpieczenie pielęgnacyjne odpowiedzią na zapaść demograficzną?

Uczestnicy:

 • Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
 • Marek Kowalski, Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich
 • Poseł PiS Tomasz Latos, przewodniczacy sejmowej Komisji Zdrowia
 • Maria Libura, Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie
 • Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń
 • Jakub Szulc, ekspert EY Polska

Debatę poprowadzili: Dominika Sikora, Zastępca redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej” oraz Grzegorz Osiecki, dziennikarz „Dziennika Gazety Prawnej”.