Do zwalczania epidemii teoretycznie można powołać każdego obywatela – poza kilkoma wyjątkami (patrz infografika) określonymi w ustawie z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.). W praktyce skierowania od wojewodów najczęściej otrzymują lekarze i przedstawiciele innych zawodów medycznych. Problem w tym, że nadal decyzje są wydawane względem osób, które są pod ochroną – mimo rocznych doświadczeń związanych z epidemią i wprowadzenia przepisów, które miały zapobiec nieporozumieniom (pisaliśmy o tym m.in. w DGP nr 53/2021 „Delegowanie lekarzy do pracy wciąż na oślep”).
Choroba za mało przewlekła