Wpływ na to miała pandemia. Jednak eksperci wskazują, że choć poprzedni rok był fatalny, to programy są lepsze jakościowo. Do 2018 r. nawet co trzeci dostawał negatywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a mimo tego część z tych źle ocenionych i tak była realizowana. Od tej daty bez zielonego światła agencji już nie można finansować czegoś, co według ekspertów nie przyniesie efektów. W ostatnich latach położono nacisk na programy onkologiczne oraz kardiologiczne, coraz częściej się mówi też o programach walki z otyłością. Niemniej jednak wciąż królują szczepienia przeciw grypie, pneumokokom i meningokokom.

Z analizy AOTMiT wynika, że w latach 2009–2020 było 307 programów onkologicznych i 91 kardiologicznych, 2421 stanowiły pozostałe.