Krzysztof Kopeć prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków
Czy założony w Krajowym Planie Odbudowy (KPO) cel, jakim jest zapewnienie na terenie Polski oraz UE produkcji leków zaspokajającej potrzeby zdrowotne społeczeństwa, jest realny?