Jak tłumaczą autorzy noweli, funkcjonujące na terenie szkół gabinety podlegają kontraktowaniu na zasadach ogólnych, dotyczących wszystkich podmiotów udzielających świadczeń stomatologicznych, co powoduje, że ich pozycja w postępowaniu konkursowym jest często słabsza. Wynika to ze specyfiki ich funkcjonowania (ograniczone godziny i dni pracy dostosowane do działania szkoły, utrudniony dostęp osób z zewnątrz itp.). Dlatego uznano, że należy wprowadzić dla nich odrębne zakresy świadczeń, co pozwoli na zapewnienie im finansowania ze środków publicznych, a tym samym umożliwi rzeczywistą poprawę dostępności do tego rodzaju leczenia dla dzieci i młodzieży.
I tak nowe rozporządzenie wprowadza: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia – udzielane w gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w szkole.
Na problemy, z jakimi borykają się szkolne gabinety dentystyczne, zwracała niedawno uwagę Naczelna Rada Lekarska, ostrzegając, że jesteśmy u progu zapaści tego rodzaju opieki stomatologicznej. Wskazała, że na początku epidemii większość dentystów prowadzących praktyki w szkołach opuściła je i praktycznie do nich już nie wróciła. Nie mieli szansy pracy pomiędzy falami epidemii, nie dotyczą ich też nadzieje pokładane w zdjęciu obostrzeń wraz z początkiem sezonu letniego, gdyż wówczas rozpoczną się kolejne wakacje. Wobec braku możliwości uzyskiwania dochodu nie są oni w stanie rozliczyć świadczeń wynikających z umowy z NFZ. – Uczucie frustracji środowiska lekarzy dentystów pogłębia fakt, że opieka nad dziećmi i młodzieżą od wielu lat była przedstawiana jako podstawa opieki stomatologicznej finansowanej ze środków publicznych. W przypadku likwidacji dużej części gabinetów szkolnych (z czym trzeba się liczyć wobec braku możliwości ich działania) ich odtworzenie będzie niezwykle trudne, o ile w ogóle możliwe – przekonywał lekarski samorząd, podkreślając, że oczekuje niezwłocznego podjęcia decyzji, które rozwiążą problemy gabinetów stomatologicznych zlokalizowanych w szkołach.
Przypomnijmy, że obowiązująca od września 2019 r. ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078) nałożyła na samorządy obowiązek zapewnienia uczniom opieki stomatologicznej – w szkolnym gabinecie, dentobusie lub w ramach umowy z gabinetem zewnętrznym.
Znowelizowane rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego ma wejść w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie skierowane do ogłoszenia