Wczoraj opublikowano projekt kolejnej nowelizacji rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (o poprzednich jego zmianach dostosowania pisaliśmy m.in. w tekście „Łagodzone warunki teleporady wciąż nierealne”, DGP nr 18/2021). Regulacja pokrywa się z wcześniejszymi zapowiedziami resortu zdrowia. Zgodnie z projektem utworzona zostaje kategoria porad realizowanych wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Obejmie ona świadczenia na rzecz dzieci w wieku do sześciu lat oraz osób, które ukończyły 65. rok życia. Wyjątek stanowić będą wizyty związane z wydawaniem zaświadczeń, recept na kontynuację leczenia oraz zleceń na wyroby medyczne – te nawet w przypadku dzieci i seniorów będzie można, pod pewnymi warunkami, załatwić przez telefon.
Zdaniem autorów projektu dzieci i seniorzy stanowią najbardziej wrażliwe grupy pacjentów, o szczególnie zróżnicowanych i intensywnych potrzebach zdrowotnych. Z tego względu w ich przypadku konieczny jest bezpośredni kontakt z personelem medycznym.