– Po lekturze rządowego rozporządzenia, które szczegółowo wskazało grupy osób uprawnionych do otrzymania szczepionki w etapie 0 i etapie I, nasze środowisko ma poczucie, że po raz kolejny zostało wykluczone – mówi Krzysztof Flaszowski z Ogólnopolskiego Forum WTZ.
Wspomniane rozporządzenie Rady Ministrów z 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 91) przewiduje, że w etapie 0 na szczepienie mogą zgłosić się m.in. osoby zatrudnione w instytucjach pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1876). Wśród nich są pracownicy ośrodków pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia, takich jak środowiskowe domy samopomocy (ŚDS). Co istotne, zarówno ŚDS, jak i WTZ pełnią podobną funkcję, bo z ich zajęć mogą korzystać osoby niepełnosprawne. Problem w tym, że WTZ są placówkami podlegającymi pod ustawę o rehabilitacji, dlatego ich pracownicy nie będą mogli skorzystać z możliwości wakcynacji chroniącej przed COVID-19.
– Biorąc pod uwagę sposób funkcjonowania obydwu instytucji, takie zróżnicowanie jest dla nas niezrozumiałe – podkreśla Krzysztof Flaszowski.
Dodaje, że przyznanie pracownikom WTZ dostępu do szczepień w etapie 0 lub 1 jest o tyle ważne, że mimo utrzymywania przez rząd obostrzeń kolejni wojewodowie wydają decyzje, które przywracają działalność warsztatów w trybie stacjonarnym. Po okresie zawieszenia zajęcia wróciły np. w woj. świętokrzyskim i małopolskim, a od tego tygodnia na Śląsku i w Wielkopolsce. Byłyby one bezpieczniejsze dla pracowników oraz niepełnosprawnych uczestników terapii, gdyby szczepienia w tej grupie osób mogły ruszyć szybciej niż w etapie III, w którym według obecnie obowiązującej kolejności sytuują się zatrudnieni w WTZ.