Nowelizacja rozporządzenia w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania została skierowana już do ogłoszenia.
Zakłada ono m.in. zmiany w samym formularzu zgłoszenia. Dotyczą one wprowadzenia rubryki z numerem dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu tożsamości, a także numerem telefonu kontaktowego do pacjenta. Poszerzono również w stosunku do poprzedniego formularza katalog szczepień – oprócz COVID-19 dodano również takie pozycje jak wścieklizna, meningokoki czy rotawirusy. Nie będzie również rozgraniczenia na różne formularze zgłoszenia NOP w stosunku do szczepienia przeciwko gruźlicy a pozostałymi, bowiem zgodnie z przedłożonym do rozporządzenia załącznikiem formularz został dostosowany do wszystkich przypadków.