Taką zmianę przewiduje skierowana do publikacji nowelizacja rozporządzenia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej (SIM).
Nowelizacja wyłącza z katalogu świadczeń, na które będą wystawiane skierowania w postaci elektronicznej, poradę specjalistyczną – logopedię, choć mieści się ona w wykazie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), dla których wymagane jest e-skierowanie. Jednak możliwość zarówno wystawiania, jak i realizacji skierowania w tej formie jest nierozłącznie związana z podłączeniem do systemu e-zdrowie (P1), a to kolei jest możliwe tylko w przypadku posiadania konta w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Tymczasem porad logopedycznych można udzielać w ramach działalności gospodarczej, nie wykonując działalności leczniczej, a zatem nie ma konieczności rejestrowania się we wspomnianym rejestrze. Aby więc utrzymać możliwość realizacji skierowań przez osoby wykonujące zawód medyczny w ramach działalności gospodarczej, trzeba wyłączyć porady logopedyczne z katalogu świadczeń, na które będą wystawiane e-skierowania. W konsekwencji będą one udzielane na podstawie dokumentu papierowego, tak jak obecnie.
To niejedyna zmiana dotycząca AOS, którą przygotował resort zdrowia. Kończą się właśnie konsultacje projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, która ma m.in. umożliwić przeprowadzanie gastroskopii i kolonoskopii w znieczuleniu w ramach opieki ambulatoryjnej, jeśli nie ma wskazań medycznych do hospitalizacji pacjenta.
Projekt dodaje do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS wybrane procedury endoskopowe do diagnostyki przewodu pokarmowego w znieczuleniu, procedury z obszaru diagnostyki hematologicznej oraz świadczenia dla chorych na hemofilię i inne pokrewne skazy krwotoczne.
Chodzi o zwiększenie dostępności do badań, które dotychczas nie były wykonywane w poradniach. Ma to eliminować hospitalizacje wyłącznie w celach diagnostycznych, zgodnie z trendem, by w miarę możliwości jak najwięcej świadczeń przenosić ze szpitali do przychodni. – Proponowane zmiany korespondują z kierunkiem przyjętym w medycynie, zgodnie z którym ból i lęk towarzyszące badaniom diagnostycznym winny być eliminowane – podkreślają autorzy projektu.
Jeśli chodzi o diagnostykę hematologiczną, rozporządzenie wprowadza do wykazu biopsję aspiracyjną szpiku kostnego oraz trepanobiopsję szpiku kostnego, obecnie realizowane tylko w szpitalu. Umożliwi to realizację podstawowej diagnostyki hematologicznej w ramach AOS. Zostaną nią objęci wszyscy pacjenci z podejrzeniem chorób hematologicznych, a także ci w trakcie leczenia lub obserwacji.
Do wykazu włączone zostaną również nowe świadczenia dla chorych na skazy krwotoczne. Obecnie zarówno diagnostyka, jak i ocena stanu zdrowia tych pacjentów prowadzone są w ramach leczenia szpitalnego. Po zmianach będą mogły być wykonywane w poradniach.