Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn przedstawił rozporządzenie w sprawie szczepień, w którym określa się kolejność szczepień koronawirusowych.

"Najpierw zaoferujemy ochronę tym, którzy jej szczególnie potrzebują" - powiedział Spahn. 27 grudnia rozpoczną się szczepienia w ośrodkach opieki i osób powyżej 80 roku życia.

Spahn zwrócił uwagę, że co druga śmierć związana z Covid-19 dotyka osoby po 80 roku życia. "Ochrona najsłabszych to pierwszy cel naszej kampanii szczepień" - powiedział minister zdrowia. Zajmie to miesiąc lub dwa. Dopiero wtedy będzie można pomyśleć o poszerzeniu zakresu szczepień. "To oznacza dla nas wszystkich: zima będzie długa".

Oprócz seniorów priorytetowa grupą do szczepień jest personel medyczny o szczególnie dużym ryzyku narażenia np. służby ratownicze i lekarze ratownictwa, personel placówek medycznych o bliskim kontakcie z grupami wrażliwymi, personel pielęgniarski w opiece ambulatoryjnej i stacjonarnej nad osobami starszymi oraz inni pracownicy domów spokojnej starości i domów opieki, pozostający w kontakcie z mieszkańcami.

Druga kategoria o wysokim priorytecie obejmuje wszystkie osoby w wieku powyżej 70 lat oraz ludzi z wysokim ryzykiem zachorowania na poważną chorobę. Następnie można zaszczepić osoby, mające bliskie kontakty z ludźmi wymagającymi opieki i kobietami w ciąży.

Na kolejnych miejscach znajdują się różne grupy wiekowe, osoby z różnymi chorobami, grupy zawodowe i inne, a na końcu wszystkie osoby do 60. roku życia bez wcześniej wymienionych chorób lub z innych niż wymienione grup zawodowych.

Rozporządzenie stanowi również, że osoby, które chcą się zaszczepić, muszą udowodnić na podstawie dokumentów lub zaświadczeń lekarskich, że należą do jednej z wymienionych grup.