Pracownicy służby zdrowia mogą liczyć na podobne wynagrodzenia w sektorze publicznym i prywatnym. Lekarze, pielęgniarki i położne otrzymują nieznacznie wyższe pensje w "budżetówce", natomiast diagności laboratoryjni i dentyści w sektorze publicznym zarabiają nawet o 23 proc. więcej niż w prywatnym - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Zarobki w sektorze publicznym i prywatnym / Inne

Okazuje się, że pracownicy służby zdrowia, biorąc pod uwagę zarobki z umów o pracę, zarabiają w większości bardzo podobnie w sektorze publicznym i prywatnym.

Zarobki specjalistów o różnym stażu pracy / Inne

Lekarze wraz ze wzrostem stażu pracy zarabiają średnio coraz więcej i ta tendencja utrzymuje się przez okres nawet 20 lat.

Co ciekawe z inną tendencją mamy do czynienia w przypadku dentystów – zarobki tych lekarzy po przekroczeniu stażu pracy wynoszącego 15 lat zaczynają się zmniejszać.

Z kolei pielęgniarki i położne na początku kariery zarabiają na ogół dwa i pół tysiąca złotych i w toku rozwoju zawodowego mogą przeciętnie liczyć tylko na kilkaset złotych podwyżki.

Zarobki pracowników służby zdrowia / Inne

Znaczna większość (ponad 80 proc.) pielęgniarek i położnych zarabia poniżej 3 900 zł. Około 17 proc. zarabia w przedziale 3 900-5 840 zł. Prawie nie występują natomiast w tych grupach zawodowych wyższe zarobki.

Przeciętnie wyższe są zarobki diagnostów laboratoryjnych oraz dentystów.

Największy odsetek wysoko zarabiających jest wśród lekarzy. Tylko 20 proc. z nich zarabia poniżej 3 900 zł. Zarobki połowy mieszczą się w przedziale 3 900–7 800 zł. Z kolei 30 proc. zarabia powyżej 7 800 zł.

Najlepiej i najgorzej opłacani specjaliści / Inne

Ciekawe wnioski płyną również z analizy wynagrodzeń 20 proc. najlepiej i najsłabiej wynagradzanych specjalistów reprezentujących dane zawody.

Najsilniej zróżnicowane są zarobki lekarzy i dentystów. Przeciwnie jest u pielęgniarek i położnych – większość z nich zarabia w stosunkowo wąskim przedziale płacowym. Warto zauważyć zbieżność granicy zarobków najsłabiej opłacanych lekarzy z najlepiej opłacanymi pielęgniarkami i położnymi – ok. 3 800 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe dane należy pamiętać, że w służbie zdrowia etat rzadko jest jedynym źródłem przychodu. Specyfika pracy i wynagrodzeń lekarzy wynika w dużej mierze z przepisów, które ograniczają czas pracy, pozwalając równocześnie na kontraktowanie usług medycznych, rozliczanych poza etatem.

Z tego powodu lekarz, poza pensją, ma często dodatkowe wpływy finansowe, płynące np. z dyżurów rozliczanych kontraktowo.

Badanie, przeprowadzone przez GUS w październiku 2012 roku, uwzględnia tylko zarobki z umowy o pracę. Daje więc tylko pewien szacunek przychodów w zawodach medycznych.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.