Adres strony internetowej urzędu miasta, który wyznaczył kąpielisko, oraz telefon do badającego wodę inspektora sanitarnego znajdą się na tablicy umieszczonej przy kąpielisku.
Przekazanie podstawowych informacji o dostępnych dla ogółu kąpieliskach to główny cel rozporządzenia o ewidencji kąpielisk. Nowe przepisy dziś wchodzą w życie.
Zgodnie z rozporządzeniem osoby, które wybiorą się na przykład nad morze czy nad jezioro, będą miały łatwy dostęp do takich danych, jak imię, nazwisko oraz adres organizatora kąpieliska. Wszyscy obywatele zostaną także powiadomieni o tym, jak skontaktować się z urzędem miasta, który wyznaczył kąpielisko i prowadzi jego ewidencję, oraz inspektorem sanitarnym, który kontroluje stan wody.