Powstała Polska Rada Mózgu. Neurolodzy, psychiatrzy i pacjenci będą mówić jednym głosem o mózgu i związanych z nim chorobach. Głównym celem rady jest zwiększenie nakładów na badania naukowe oraz poprawa dostępności i jakości leczenia.

Przewodniczący Rady profesor Grzegorz Opala podkreślił, że co trzeci Europejczyk cierpi z powodu różnych chorób mózgu. Koszty związane z ich leczeniem w ciągu 5 lat podwoiły się i wyniosły 800 miliardów euro, to ogromne obciążenie dla budżetów państw europejskich, w tym Polski.
Psychiatra Tadeusz Parnowski podkreślił, że choroby mózgu, na przykład choroba Parkinsona, Alzheimera to ogromny problem społeczny, bo w opiekę nad pacjentem zaangażowane są całe rodziny.

Izabela Czarnecka prezes Fundacji Neuropozytywni skupiającej pacjentów z chorobami neurodegeneracyjnymi podkreśla, że choroby mózgu trzeba traktować jak jedno, nie powinno ich się dzielić na schorzenia neurologiczne czy psychiatryczne.

Polska Rada Mózgu jest pierwszą w naszym kraju platformą, która będzie skupiać lekarzy, towarzystwa naukowe, organizacje pacjentów oraz firmy farmaceutyczne i sprzętowe. Będzie zajmować się takimi chorobami jak padaczka, udar, choroba Parkinsona i Alzheimera, stwardnienie rozsiane, depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe, ADHD oraz uzależnienia. Podobne organizacje powstały już w innych krajach Unii Europejskiej. Patronuje im działająca od 10 lat Europejska Rada Mózgu.