W dobie nasilającego się kryzysu Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało państwa członkowskie do umożliwienia wszystkim równego dostępu do opieki zdrowotnej. Posłowie apelują o objęcie szczególną troską osób najsłabszych.

W rezolucji podkreślono, że opieka zdrowotna jest kluczowym aspektem podstawowego prawa obywateli do zachowania zdrowia. Zgromadzenie zwróciło się do państw członkowskich o objęcie szczególną ochroną osób najsłabszych i zmniejszenia im obciążeń finansowych związanych z opieką lekarską. Niezapewnienie takiej pomocy może - zdaniem posłów - przynieść w dłuższej perspektywie fatalne skutki i konieczność poniesienia znacznie wyższych kosztów.

Zaapelowali także o podjecie działań ułatwiających skuteczną walkę z korupcją w służbie zdrowia. Rezolucja przygotowana przez francuskiego chadeka Jean-Louis Lorraina zaleca także państwom członkowskim oddzielenie polityki imigracyjnej od zdrowotnej. Posłowie chcą zniesienia obowiązującego w niektórych państwach nakazu informowania przez pracowników służby zdrowia o zgłaszających się nielegalnych imigrantach.