Wykrywanie przemocy wobec dzieci powinno być uwzględnione w programie uczelni medycznych, także na kierunku stomatologii - uważa Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak skierował w tej sprawie wystąpienie do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej.
Reklama

Jak mówi Rzecznik Praw Dziecka - lekarze powinni być już w trakcie edukacji wyczulani na możliwe symptomy przemocy i wykorzystywania seksualnego dzieci. W przyszłości ten program powinien objąć także studentów innych kierunków, jak prawo , psychologia czy pedagogika.

Rzecznik Praw Dziecka napisał do ministrów zdrowia oraz nauki i szkolnictwa wyższego, że wprowadzenie zagadnień ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystaniem do programów edukacji mogłoby uchronić wielu najmłodszych przed tragicznym losem, gdyby ich krzywda została odpowiednio wcześnie zauważona i zgłoszona. Stąd zdaniem rzecznika potrzeba edukacji studentów, ale także odpowiednich szkoleń dla już pracujących z dziećmi lekarzy i dentystów.