Placówki zdrowia, które przestrzegają procedur, wydadzą mniej pieniędzy na polisy ubezpieczeniowe. Będą miały obniżoną o 10 proc. sumę ubezpieczeniową.
Ministerstwo Zdrowia chce, żeby szpitale z certyfikatami jakości płaciły niższe ubezpieczenie na wypadek roszczeń pacjentów. Byłoby to możliwe dzięki zróżnicowaniu sumy, od której wyliczana jest składka. Taką zmianę przewiduje przygotowany przez resort zdrowia projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Obecnie trwają konsultacje społeczne nad nim. Zmiany mają wejść w życie 30 czerwca.
Nowelizacja zniesie obowiązek posiadania dodatkowej polisy od tzw. zdarzeń medycznych do końca 2013 roku. Szpitale będą mogły jednak wykupić ją dobrowolnie. Suma gwarancyjna, od której jest liczona polisa, obecnie jest dla wszystkich taka sama. Wynosi ona 1,2 mln zł. Po zmianie przepisów ma być dla poszczególnych placówek zróżnicowana. O jej wysokości zdecyduje liczba łóżek, a także posiadanie lub brak certyfikatu akredytacyjnego przyznawanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia(CMJ). Placówki, które poddały się takiemu dobrowolnemu audytowi, będą miały obniżoną o 10 proc. sumę ubezpieczenia w przeliczeniu na jedno łóżko. Resort zakłada, że będzie w nich dochodziło do mniejszej liczby błędów medycznych, ponieważ ubiegając się o akredytację, musiały wdrożyć wiele procedur.