Jedynie 12 proc. Polaków jest zadowolonych z systemu opieki zdrowotnej; 74 proc. uważa, że jest on niewłaściwie zarządzany - wynika z badania "Global Health Survey 2011", które przeprowadzono w 28 krajach na świecie.

Z badania wynika, że chociaż poziom zadowolenia Polaków z systemu opieki zdrowotnej wzrósł od 2004 r. z 7 do 12 proc. w roku bieżącym, to wśród zbadanych 16 krajów europejskich jest to trzeci najniższy wynik. Mniej obywateli zadowolonych z opieki zdrowotnej w swoim kraju jest jedynie na Ukrainie (9 proc.) i w Rumunii (6 proc.).

Najwięcej zadowolonych z opieki zdrowotnej obywateli jest w Turcji (69 proc.), Finlandii (56 proc.), Wielkiej Brytanii i Holandii (po 42 proc.) oraz na Litwie (39 proc.).

74 proc. Polaków uważa, że systemem ochrony zdrowia w naszym kraju jest niewłaściwie zarządzany; to jeden z wyższych wyników w tym badaniu w skali całego świata. Bardziej krytycznie oceniają system ochrony zdrowia w swoim kraju tylko obywatele Kolumbii (95 proc.), Słowenii (87 proc.), Niemiec (84 proc.), Grecji i Chin (po 79 proc.). Najmniej krytyczni pod tym względem są mieszkańcy Finlandii i Węgier (po 37 proc.).

Jako drugie źródło problemów w systemie ochrony zdrowia Polacy wskazali niedostateczne finansowanie służby zdrowia (24 proc.)

Większość Polaków (74 proc.) opowiada się za finansowaniem opieki zdrowotnej z pieniędzy publicznych. Najbardziej skłonni do finansowania opieki zdrowotnej ze środków prywatnych w Europie są Niemcy (44 proc.).

Jednocześnie tylko 12 proc. Polaków ma pewność, że wysokiej jakości usługi z zakresu opieki zdrowotnej będą dostępne w Polsce wtedy, gdy będą ich potrzebowali. Jak podano, jest to najniższy odsetek w państwach europejskich. Ponadto jedynie 14 proc. Polaków uważa, że usługi medyczne są oferowane tym, którzy naprawdę tego potrzebują.

27 proc. Polaków twierdzi, że rozwój medycyny i produktów farmaceutycznych pozwoli w przyszłości rozwiązać wszystkie problemy zdrowotne, w obliczu których stoi dzisiaj Polska.

Działania rządu w kwestii ochrony zdrowia popiera 18 proc. Polaków (wzrost o 12 pkt proc. od 2004 r.).

Badanie "Global Health Survey 2011" przeprowadzono w 28 krajach przez instytuty badawcze zrzeszone w sieci IRIS (International Research Institutions). Badanie przeprowadzono na grupie ok. 22,5 tys. dorosłych osób, między sierpniem a październikiem bieżącego roku, za pomocą różnych metod badawczych: ankiet online, metody CATI (badanie telefoniczne) oraz wywiadów bezpośrednich. W Polsce badanie zostało zrealizowane przez ARC Rynek i Opinia na grupie 812 respondentów.

W badaniu wzięły udział: Irlandia, Węgry, Słowenia, Wielka Brytania, Finlandia, Polska, Holandia, Litwa, Grecja, Francja, Rumunia, Niemcy, Turcja, Rosja, Włochy, Ukraina, USA, Chile, Kanada, Kolumbia, Tajlandia, Indonezja, Pakistan, Malezja, Chiny, Indie, Egipt, Australia.