Osoba, która przywiezie ze sobą z zagranicy lekarstwo na własny użytek, nie może go sprzedać.
Osoba, która zamierza przywieźć do Polski nie więcej niż pięć opakowań produktu leczniczego na własny użytek nie potrzebuje zgody prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jest ona potrzebna przy większych ilościach, gdy mamy do czynienia z importem leków do Polski. Trzeba przy tym pamiętać, że wówczas konieczne jest spełnienie wielu różnych warunków, jak np. podanie szczegółowych danych o substancji czynnej w takim produkcie czy dołączenie dokumentacji z nim związanej.

Turysta może przywieźć lekarstwo

Sytuacja, gdy przez granicę przewożone są leki w małej ilości, może mieć miejsce np., gdy turysta rozchorował się w innym państwie, gdzie podjął leczenie i zaczął przyjmować odpowiednie środki lecznicze. Bywa też, że w niektórych państwach leki są tańsze. Ci, którzy mieszkają blisko granicy, chętnie z tego korzystają. Jednak w takich przypadkach nie można przewieźć największych opakowań z medykamentem, jakie są dostępne w zagranicznej aptece. Przepisy określają, że mają to być najmniejsze opakowania.

Nie dotyczy psychotropów

Możliwość przewiezienia przez granicę pięciu opakowań leków nie dotyczy produktów, które w swoim składzie zawierają substancje odurzające i psychotropowe. Środki odurzające i psychotropowe mogą bowiem przywozić tylko ci przedsiębiorcy, którzy mają zezwolenie na ich wytwarzanie czy też hurtownie farmaceutyczne po uzyskaniu zezwolenia od głównego inspektora farmaceutycznego.
Przez granicę na własny użytek nie można też przewieźć produktów leczniczych weterynaryjnych, z których można pozyskać produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi.
Jeżeli ktoś przywiezie z innego państwa kilka opakowań leku, to musi pamiętać, że nie może nim handlować. Przepis wskazuje, że leki mogą być sprowadzone na własny użytek. W dodatku obrót detaliczny produktami leczniczymi prowadzony jest w aptekach lub punktach aptecznych.

Zakaz handlu bez zezwolenia

Agnieszka Piotrowska z Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wskazuje, że obrót detaliczny produktami leczniczymi wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Wskazuje przy tym, że osoba, która sprowadzi lek i będzie chciała go wprowadzić do obrotu, naraża się na kary. Przepisy prawa farmaceutycznego określają, że kto bez wymaganego zezwolenia podejmuje działalność w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Wywóz specjalnych medykamentów

Może się zdarzyć, że jakaś osoba leczona jest substancjami psychotropowymi, a musi wyjechać z kraju. Musi wtedy uzyskać zaświadczenie uprawniające do przewozu środków odurzających oraz substancji psychotropowych do celów leczenia medycznego. Taki dokument jest wydawany albo uwierzytelniany przez głównego inspektora farmaceutycznego. Zaświadczenie mogą otrzymać osoby przebywające na terytorium Polski, gdy zamierzają udać się do innego państwa obszaru Schengen. Ponadto maksymalny okres ważności takiego zaświadczenia wynosi 30 dni. Tyle samo dni może maksymalnie wynosić okres, na jaki lekarz może przepisać środki odurzające na potrzeby podróży pacjenta.
Ważne
2 lata więzienia mogą maksymalnie grozić osobie, która przewiezie przez granicę lek na własny użytek, a potem postanowi nim handlować
Podstawa prawna
Ustawa z 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn. zm.).