Informacja o e-skierowaniu może być przekazana tylko do aplikacji wykorzystującej profil zaufany – tak wynika z rozporządzenia określającego warunki organizacyjne i techniczne, które powinny być spełnione przy przesyłaniu danych między Internetowym Kontem Pacjenta (IKP) a aplikacjami mobilnymi.
Chodzi o zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dostępu użytkowników do informacji o wystawionych receptach i skierowaniach (od przyszłego roku i ono ma mieć postać elektroniczną) oraz bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
Aby pacjent mógł otrzymać uproszczoną informację o e-skierowaniu do aplikacji mobilnych, musi wyrazić takie żądanie pacjenta w IKP, a jego wybór wiązałby się z tym, że nie otrzymywałby już analogicznych wiadomości SMS.
W rozporządzeniu zapisano, że informację o wystawionym skierowaniu IKP może przekazać wyłącznie do aplikacji mobilnej wykorzystującej profil zaufany lub obsługiwanej przez systemy korzystające z usług sieciowych wykorzystujących profil zaufany.
Co istotne, aby pacjent mógł korzystać z tego kanału, aplikacja musi spełniać warunki organizacyjne i techniczne określone m.in. w RODO – przede wszystkim zagwarantować odpowiednio wysoki poziom zabezpieczenia danych osobowych. Poza tym powinna zapewnić m.in. regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo ich przetwarzania.
Dane pacjenta nie mogą być wykorzystywane w innych celach (np. związanych z marketingiem usług zdrowotnych), nawet za jego zgodą.
Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r., kilka dni później, 8 stycznia, obowiązkowe staną się e-skierowania.
Etap legislacyjny
Rozporządzanie skierowane do ogłoszenia