Osoby zatrudnione w placówce leczniczej, które zachorują albo zostaną odizolowane po zetknięciu się w pracy z COVID-19, dostaną od początku 100-proc. zasiłek chorobowy.
ikona lupy />
Shutterstock
Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia na pytanie DGP w związku z kontrowersjami wywołanymi brzmieniem nowych przepisów. Chodzi o dwa akty prawne z 28 października: ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2112) i jej nowelizację (Dz.U. z 2020 r. poz. 2113).
Pierwsza wprowadza m.in. wynagrodzenie chorobowe i zasiłek w wysokości 100 proc. dla medyków, którzy zachorowali na koronawirusa lub znaleźli się w izolacji czy na kwarantannie w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych.
Druga ustawa modyfikuje tę regulację. Pozostawia jednie fragment, że w wymienionych przypadkach przysługuje zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100 proc. podstawy wymiaru, obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 870).
Pojawiły się zatem obawy, że nowelizacja odbiera medykom 100 proc. wynagrodzenia chorobowego, wypłacanego przez płatnika (pracodawcę), które poprzedza wypłatę zasiłku przelewanego przez ZUS.
Resort zdrowia tłumaczy jednak, że to zła interpretacja. Zwraca uwagę, że artykuł nowelizacji (art. 4g ustawy antycovidowej, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 noweli, Dz.U. z 2020 r. poz. 2113) jest regulacją szczególną wobec ogólnych przepisów regulujących zasady przyznawania świadczeń za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, kwarantanny czy izolacji w warunkach domowych. Na jego mocy, jak zaznacza MZ, ubezpieczeni z podmiotów leczniczych będą otrzymywać zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100 proc. podstawy wymiaru. To oznacza, że świadczenie przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy i nie jest poprzedzone koniecznością wypłaty wynagrodzenia chorobowego przez płatnika.