Brak wielu istotnych danych czyni bazę resortu zdrowia o chorych na COVID bezużyteczną.
Od dwóch dni działa nowa baza o chorych na COVID-19. W jednym miejscu miały być zebrane wszystkie informacje o pacjentach. Jednocześnie decyzją GIS powiatowe sanepidy przestały podawać komunikaty o zakażonych na ich terenie.
Baza nie zawiera jednak m.in. wieku chorych, płci, miejsca zamieszkania, danych od początku epidemii. Dostajemy tylko informacje z jednego dnia o liczbie zakażonych i liczbie zgonów, w podziale na powiaty i województwa. Nic więcej. Opierając się na tym, co udostępnił resort zdrowia, nie da się ani monitorować epidemii, ani wyciągać wniosków. I – na co zwracają uwagę eksperci – zostały zabrane jakiekolwiek narzędzia weryfikacji.