Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że zaproponuje recovery plan, który traktuje nie tylko o zwiększeniu dostępności, ale też o budowie zdrowia, w związku z dużym przyrostem problemów zdrowotnych. Mówił, że główne założenia planu chce pokazać pod koniec września.

Szef MZ pytany był we wtorek we wtorek w Radiu Zet m.in. o dostęp do podstawowej opieki medycznej i przychodnie, które od marca udzielają głównie teleporad.

Mówił, że prowadzone są rozmowy ze środowiskiem lekarzy rodzinnych, szpitalami i specjalistyką, żeby dostępność przywracać.

"Będę starał się w najbliższym czasie zaproponować taki recovery plan (plan naprawy – PAP), który traktuje już nie tylko o zwiększeniu dostępności, ale też na odbudowie zdrowia" – odpowiedział Niedzielski.

Mówił, że "bycie w izolacji czy względnym odosobnieniu przez te pół roku ponad, spowodowało duży przyrost problemów zdrowotnych w Polsce. Nie jest tajemnicą, że profilaktyka, regularne badanie, które prowadziliśmy przed pandemią, zostały zaniedbane. Będzie to skutkowało w tzw. deficycie zdrowia. Walka z tym deficytem zdrowia to kolejne z wyzwań, które trzeba natychmiast podjąć" – wskazał.

Mówił, że plan naprawy chciałby zaproponować rozwiązania w trzech zakresach. Podał, że pierwszym z nich ma być powrót do profilaktyki.

"Tutaj chciałbym odwołać się do planu politycznego Prawa i Sprawiedliwości, w którym był wyraźnie zapisany program badań profilaktycznych dla 40-latków. Będziemy chcieli ten program wrócić do idei" – powiedział Niedzielski. Zaznaczył, był już gotowy projekt, ale pandemia pokrzyżowała plany. "Teraz go zmodyfikujemy" – zapowiedział.

Pytany o drugi zakres, odpowiedział: "Zastanawiamy się nad zniesieniem limitów w specjalistyce". Wskazał, na ludzi, którzy często podczas pandemii nie mieli możliwości bądź dostać się do gabinetu specjalisty, bądź bali się pójść do niego.

"Tutaj będziemy chcieli zdjąć limity i w ten sposób zachęcić wszystkich pacjentów, ale też oczywiście przychodnie i lekarzy, by zwiększyć skalę wizyt" – mówił.

"Zniesienie limitów będzie dotyczyło wybranych zakresów, nad którymi jeszcze pracujemy" – dodał. "Ja mówię o takich generalnych założeniach (...), to nie są jeszcze bardzo precyzyjnie sformułowane plany" – zaznaczył.

"Trzeci element, to będzie na poziomie szpitalnictwa, zajęcie się (...) priorytetami, czyli onkologią i kardiologią. Będziemy chcieli, żeby krajowa sieć onkologiczna, która cały czas ma status pilotażu stała się takim rozwiązaniem standardowym" – poinformował Niedzielski.

Wyjaśnił, że chodzi o upowszechnienie wzorca, który jest w sieci onkologicznej i polega na współpracy silnych ośrodków referencyjnych i współpracujących z nią podmiotów tak, by leczenie pacjenta było lepiej koordynowane.

Szef resortu zdrowia pytany był też, kiedy plan miałby wejść w życie. "Tutaj, tak jak powiedziałem, jesteśmy na etapie pracy. Mam nadzieję, że główne założenia tego recovery plan, takie konkretne, pokażę pod koniec września" – odpowiedział.