W powiatach zakwalifikowanych do strefy czerwonej od soboty nie obowiązuje już zakaz prowadzenia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej - przekazało w komunikacie prasowym Ministerstwo Zdrowia.

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w strefie czerwonej zniesiono m.in. zakaz prowadzenia: rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym oraz tej, dla których podmiotem tworzącym jest prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dodatkowo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może realizować projekt „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy".

Dopuszczono równocześnie turnusy leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez ministra obrony narodowej i utworzonych przez ministra do spraw wewnętrznych oraz turnusy readaptacyjno-kondycyjnych podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, jak również w tych podległych ministrowi obrony narodowej.

Reklama

W świetle przepisów można również prowadzić turnusy antystresowe w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra do spraw wewnętrznych.

Miejscami znajdującymi się w strefie czerwonej od 29 sierpnia są powiaty: kolski w województwie wielkopolskim; lipski w województwie mazowieckim; łowicki, pajęczański i wieluński w województwie łódzkim; nowotarski i Nowy Sącz w województwie małopolskim.

Obowiązują tutaj dodatkowe obostrzenia, np. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Na imprezach okolicznościowych nie może być więcej niż 50 osób. W restauracjach należy również nosić maseczki, a na 4 m kw. może przebywać maksymalnie 1 osoba. Taki limit dotyczy także kościołów i miejsc kultu religijnego. Dodatkowo na zewnątrz może przebywać do 150 osób. Z kolei w kinach zajęte może być 25 proc. miejsc. Nie działają parki rozrywki i wesołe miasteczka. Nie mogą być organizowane targi oraz konferencje, a siłownie, kluby i centra fitness mają ograniczenie - 1 osoba na 10 m kw. Wydarzenia sportowe mogą się odbywać, ale bez publiczności.