W ostatnich dniach Komisja Europejska wystosowała do naszego rządu uzasadnioną opinię w sprawie ograniczeń dotyczących reklamy aptek. Poinformowała o tym Konfederacja Lewiatan, która od dawna lobbuje za zniesieniem zakazu reklamowania placówek. Jak wyjaśniła w swym wczorajszym komunikacie, to kolejny etap procedury o naruszenie prawa UE. Jeśli rząd nie usunie uchybienia, wówczas sprawa zostanie skierowana do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Przypomnijmy: zgodnie z art. 94a ustawy – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944) zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. Przepisy zezwalają jedynie na informowanie o lokalizacji i godzinach pracy placówki. W takim brzmieniu, równoznacznym z zakazem bezwzględnym, regulacje obowiązują od 1 stycznia 2012 r. Za złamanie prawa grożą wysokie sankcje – kilkudziesięciotysięczna grzywna, a nawet, w ostateczności, cofnięcie zezwolenia na prowadzenie placówki.
W orzecznictwie sądowym zakaz jest rozumiany bardzo szeroko. Utrwalił się pogląd, że skoro ustawodawca sformułował zakaz możliwie szeroko, robiąc tylko dwa wyłączenia (informacja o lokalizacji i godzinach otwarcia), to żadne inne odstępstwa nie są dopuszczalne. Niezależnie od przyjętej przez przedsiębiorcę formy.
W komunikacie Konfederacji Lewiatan Marcin Piskorski, prezes Związku Pracodawców Aptecznych PharmaNET, podkreśla, że „obecny zapis i praktyka jego stosowania powodują, że od początku obowiązywania przedmiotowego zakazu Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał ponad 900 decyzji, karząc przedsiębiorców”. I dodaje, że przedsiębiorcy proponują rozszerzenie katalogu wyłączeń, określającego, że zakazaną reklamą nie jest informowanie o opiece farmaceutycznej, usługach prowadzonych w aptekach, akcjach prozdrowotnych etc.
„To właśnie «totalność» zakazu jest przedmiotem działań KE. Warto przypomnieć, że w maju 2017 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że analogiczny do polskiego, zupełny zakaz reklamy usług dentystycznych w Belgii jest niezgodny z prawem wspólnotowym” – podsumowuje organizacja.