Przebudowę systemów informatycznych Ministerstwa Zdrowia, w tym Systemu Monitorowania Kształcenia Personelu Medycznego, umożliwić ma ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.
Reklama
Jest to konieczne m.in. w związku ze zmianami w przeprowadzaniu egzaminów lekarskich, wprowadzonymi ze względu na epidemię. Jeśli chodzi o SMK, niezbędna jest „pilna i znacząca” przebudowa aplikacji, za pomocą której lekarze wnioskują o przystąpienie do np. Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Z powodu koronawirusa egzaminy w wiosennej sesji zostały odwołane, część lekarzy będzie miała je zaliczone jedynie po części pisemnej, bez konieczności zdawania ustnej.
Jednocześnie, zgodnie z procedowaną właśnie w Senacie nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wkrótce egzaminy lekarski i specjalizacyjny będą mogły być zdawane na ostatnim roku szkolenia, co też jest znaczącą zmianą.
Poza tym projektowana ustawa zakłada m.in. stworzenie Systemu Obsługi Importu Docelowego umożliwiającego składanie w formie elektronicznej dokumentów wymaganych przez ustawę ‒ Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944) i o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1252 ze zm.).
Etap legislacyjny
Projekt umieszczony w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów