- Przepis kodeksu pracy, który stanowi, że osoba ratująca życie nie może odmówić pracy ze względu na naruszenia bhp, jest niekonstytucyjny. Powinien zostać znowelizowany, aby można było uniknąć w przyszłości sporów interpretacyjnych, a lekarzom i innym ratownikom zapewnić bezpieczeństwo prawne - mówi Marcin Bogdanowicz, adwokat z Kancelarii Prawa Prywatnego i Medycznego w Warszawie, współautor bloga Prawnicylekarzom.plW dyskusji nad możliwością odmowy pracy przez lekarzy – jeśli jej warunki zagrażają bezpieczeństwu – dominował dotąd pogląd, że to niemożliwe. Przekonanie, że medyk w czasie epidemii jest jak żołnierz na wojnie i nie wolno mu zejść z pola walki bez względu na okoliczności, walczyło o lepsze z opinią, że nie należy wysyłać ludzi z patykami na czołgi. To pierwsze miało mieć uzasadnienie w art. 210 par. 5 kodeksu pracy, który z prawa do odmowy wyłącza osoby ratujące życie. Państwo uważają jednak, że jest inaczej...