Nie tylko lekarz, ale również państwowy inspektor sanitarny będzie mógł skierować pacjenta do odbywania kwarantanny w izolatorium. Taka zmianę wprowadziła obowiązująca od wczoraj nowelizacja rozporządzenia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach (Dz.U. poz. 847).
Ma to usprawnić ten proces. Inspektor będzie jedocześnie powiadamiał placówkę medyczną sprawującą opiekę zdrowotną w izolatorium.
Przypomnijmy, izolatoria powstały na mocy rozporządzenia z 26 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 539). Są przeznaczone dla osób, które powinny przebywać w izolacji lub na kwarantannie, ale nie mogą jej odbywać w domu, np. z obawy przed zakażeniem swoich bliskich. W izolatoria mogą być przekształcane np. hotele lub akademiki. Ważne, by znajdowały się w stosunkowo bliskiej odległości od szpitala zakaźnego (bądź dysponującego taki oddziałem), bo to jego personel zajmuje się osobami skierowanymi do izolatoriów.
Do pobytu w nich kwalifikują się osoby skierowane przez lekarza (a teraz również przez sanepid) – czekające na wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, z dodatnim wynikiem testu – do ustąpienia objawów i uzyskania ujemnego wyniku oraz hospitalizowani z powodu COViD-19, niewymagający dalszego leczenia w warunkach szpitalnych – również do uzyskania ujemnego wyniku testów kontrolnych.
Reklama
Izolatorium powinno zapewniać m.in. osobny pokój i węzeł sanitarny dla każdego pacjenta, trzy posiłki dziennie dostarczane do pokoju, możliwość kontaktu bezpośredniego wyłącznie z personelem medycznym izolatorium i innymi osobami z obsługi wyposażonymi w odpowiednie środki ochrony osobistej, umożliwienie połączenia osób izolowanych z obsługą na odległość (np. telefon, interkom). Dopuszczalny jest pobyt z osobą towarzyszącą, gdy izolowany pacjent ze względu na wiek lub stan zdrowia wymaga jej wsparcia.
Pacjenci w izolatoriach powinni być odwiedzani przez pielęgniarkę (nie rzadziej niż dwa razy na dobę, w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych), mają też prawo do kontaktów z lekarzem (również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych), mają mieć wykonywane badania na obecność wirusa SARS-CoV-2, a także zapewniony transport w razie konieczności przewiezienia do szpitala z powodu pogorszenia stanu zdrowia.
Za pobyt w izolatorium płaci Narodowy Funduszu Zdrowia. Obiekty, które pełnią rolę izolatoriów, wskazują wojewodowie.
Etap legislacyjny
Rozporządzenie weszło w życie 13 maja br.