Z powodu licznych zmian wprowadzanych ze względu na epidemię projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty będzie podlegał ponownej weryfikacji – zapowiada resort zdrowia.
Chodzi o projekt dotyczący przede wszystkim zasad szkolenia i zatrudniania lekarzy, będący elementem porozumienia, które zakończyło protest rezydentów. Powstał przy znacznym udziale tego środowiska. Nowela utknęła w sejmowej komisji zdrowia, prace opóźniają się ze względu na epidemię. Tymczasem przepisy dotyczące ochrony zdrowia są stale nowelizowane kolejnymi specustawami.
Resort zdrowia informuje, że w sprawie kontynuacji tych prac komisja ma się zebrać jeszcze pod koniec maja. – W związku z tym, że zagrożenie epidemiczne wymusiło sukcesywne dokonywanie niezbędnych zmian w obowiązującej ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, projekt będzie podlegał ponownej weryfikacji pod kątem usystematyzowania wprowadzanych przepisów prawnych. Obecnie rozpatrywane są różne warianty prawne umożliwiające lekarzom zaliczanie PES (państwowego egzaminu specjalizacyjnego – red.), a także wcześniejsze wdrożenie przepisów umożliwiających przystępowanie do niego lekarzom na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego – podaje MZ.
– Środowisko wciąż czeka na tę ustawę, jest tam wiele ważnych regulacji, o które lekarze się dopytują, np. ogólnopolski nabór na specjalizację czy zmiany dotyczące stażu podyplomowego – mówi Łukasz Jankowski, szef stołecznej izby lekarskiej i wiceprzewodniczący zespołu, który przygotowywał pierwotny projekt tej nowelizacji.
Zgadza się, że obecny projekt trzeba poddać przeglądowi, ale także dodać pewne przepisy, które – jak pokazała pandemia – są potrzebne.
– To chociażby możliwość zdawania PES w formie telekonferencji. Warto dodać upoważnienie dla ministra do wydania rozporządzenia dopuszczającego taką formę egzaminu. Żebyśmy w czasie jesiennej sesji nie obudzili się za późno i nie musieli znowu go odwoływać (tak jak egzaminy zaplanowane na marzec i kwiecień – red.) – przekonuje Łukasz Jankowski.
Etap legislacyjny
Projekt w sejmowej komisji zdrowia