Ministerstwo Zdrowia chce dać szpitalom więcej czasu na dostosowanie do wymagań, jakie powinny spełniać podmioty, mające w swoich strukturach szpitalne oddziały ratunkowe. Projekt rozporządzenia został w poniedziałek skierowany do konsultacji publicznych.

Obowiązujące obecnie przepisy z czerwca 2019 r. nakładają na podmioty lecznicze, mające SOR-y, określone obowiązki. Dotyczą one: organizacji w szpitalu miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej; organizacji gabinetu do przeprowadzenia segregacji medycznej, w liczbie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszaru; posiadania lotniska bądź lądowiska; miejsca izolacji w oddziale; pomieszczeń sanitarno-higienicznych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, a także zapewnienia, aby ordynatorem (lekarze kierującym oddziałem) był lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej.

Cześć z tych wymogów - w myśl obecnych przepisów - należy spełnić do 30 czerwca 2020 r., a część do końca bieżącego roku.

Resort podkreśla, że z uwagi na epidemię spowodowaną wirusem SARS-CoV-2, jak również ze względu na ograniczone możliwości realizacji inwestycji budowlanych oraz braki kadry lekarskiej, spełnienie tych wymagań we wskazanym terminie przez część szpitali jest niemożliwe.

MZ zaznacza też, że obecny stan prawny rodzi ryzyko zamknięcia części szpitalnych oddziałów ratunkowych, co może narazić na niebezpieczeństwo zdrowotne obywateli.

Projekt wydłuża więc okres na dostosowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych do wymagań. Nowy termin na dostosowanie określony został na 1 lipca 2021 r., a w odniesieniu do lotniska bądź lądowiska do końca 2021 r.