Radosław Sierpiński: Naszym celem jest wsparcie polskich naukowców i umożliwienie im udziału w międzynarodowych badaniach dotyczących szczepionki lub metod terapii koronawirusa

Na czym polega zaangażowanie Agencji Badań Medycznych (ABM) w badania nad koronawirusem?

Wspólnie z ministrem zdrowia podjęliśmy decyzję o włączeniu się w międzynarodowe prace naukowe nad poszukiwaniem szczepionki i skutecznych terapii w walce z SARS-CoV-2. Agencja Badań Medycznych jest tą instytucją systemu ochrony zdrowia, która w takiej sytuacji powinna zintensyfikować działania pozwalające dostarczyć pacjentom najnowocześniejsze szczepionki i terapie.