Przed wypisaniem osoby zakażonej SARS-CoV-2 niewymagającej hospitalizacji, należy ustalić miejsce jej izolacji i przewieźć ją tam specjalnym środkiem transportu. Może to być miejsce zamieszkania lub wyznaczone przez wojewodę miejsce izolacji - wynika z podanych w środę zaleceń GIS.

Rekomendacje - opublikowane na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego - dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji wydali: prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiak, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych prof. Andrzej Horban oraz Główny Inspektor Sanitarny, Jarosław Pinkas.

Eksperci zalecają, by przed wypisaniem takiego pacjenta ustalić z nim miejsce izolacji, powiadomić sanepid i przewieźć go specjalnym środkiem transportu. Natomiast w przypadku, gdy pacjent nie może być odizolowany w domu, musi być przewieziony do wyznaczonego przez wojewodę miejsca izolacji pozadomowej.

„Pacjent zostaje wypisany z B34.2 lub U07.1, ze zwolnieniem z pracy na przynajmniej 14 dni” – napisano w zaleceniach.

Następnie u osób przebywających w izolacji po upływie 10-12 dni od wystąpienia objawów lub w przypadku osób, u których nie wystąpiły objawy w takim samym terminie - liczonym od pierwszego wymazu potwierdzającego zakażenie - pobiera się wymaz kontrolny w miejscu izolacji wskazanym przez sanepid. U dzieci wymaz kontrolny pobiera się do 14 dnia.

W przypadku, gdy wynik pierwszego badania kontrolnego będzie ujemny, wykonuje się drugie badanie po przynajmniej 24 godzinach. Po uzyskaniu dwukrotnie wyniku ujemnego, pacjenta można zwolnić z izolacji, „jednocześnie zalecając konieczność zachowania szczególnej higieny rąk przez przynajmniej 7 dni, licząc od ostatniego wyniku ujemnego, ze względu na dłuższe utrzymywanie się wirusa w kale”.

Eksperci zalecają także, by dzieci po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego przez kolejny tydzień nie chodziły do żłobka, przedszkola czy szkoły.

Natomiast, jeśli którykolwiek z wyników badania kontrolnego byłby dodatni należy powtarzać badania w odstępach siedmiodniowych do uzyskania „negatywizacji”. Potem należy jeszcze dwukrotnie przeprowadzić badanie (w odstępach przynajmniej doby). Jeśli wyniki będą ujemne pacjent może zacząć normalnie funkcjonować.