Zostały rozpoczęte badania molekularne nad samym wirusem i możliwością wykorzystania różnych działań blokujących jego rozwój, a także pomagających w testowaniu pacjentów w znacznych ilościach - poinformował w sobotę wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Maksymowicz

Na konferencji prasowej w Warszawie przypomniał, że naukowcy z Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN opracowali unikalne urządzenie, które umożliwi niezależną wentylację dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora. Podkreślił, że projekt został przekazany do wykonywania i od wtorku zacznie się jego produkcja w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu (będącym częścią Sieci Badawczej Łukasiewicza).

"Do 10 kwietnia powinno być wyprodukowanych 100 takich urządzeń" - powiedział Maksymowicz. Zaznaczył, że będą one mogły być stosowane według programu badawczego kierowanego przez naukowców m.in. z Gdańska.

Reklama

Dodał, że te urządzenia będą stosowane u chorych, którzy nie są zakażeni koronawirusem, a u innych pacjentów, wymagających bardzo wyrafinowanych urządzeń tak, by respiratory, które są obecnie w użyciu można było trzymać w rezerwie i ewentualnie użyć do leczenia ciężkich przypadków zapalenia płuc, będącego najgorszym powikłaniem koronawirusa.

Ponadto - mówił Maksymowicz - zostały rozpoczęte badania molekularne nad samym wirusem i możliwością wykorzystania różnych działań blokujących jego rozwój, a także pomagających w testowaniu w znacznych ilościach osób pacjentów zagrożonych koronawirusem.

Badania te - zaznaczył - prowadzone są m.in. na Politechnice Wrocławskiej. Poinformował, że są prowadzone też inne badania - dotyczące programu zastosowania komórek macierzystych w leczeniu najtrudniejszych postaci zapalenia płuc z niewydolnością oddechową. Wskazał, że te metody są oparte na doświadczeniach chińskich.

Maksymowicz powiedział ponadto, że instytuty naukowe i uczelnie, posiadające aparaturę diagnostyczną zgłaszają wojewodom gotowość do wykorzystania ich zasobów do wykonywania testów.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin dodał, że projekt dotyczący budowy urządzenia, umożliwiającego niezależną wentylację dwóch pacjentów za pomocą jednego respiratora został dofinansowany przez jego resort kwotą 5 mln zł. Przypomniał, że wcześniej zdecydowano o przeznaczeniu 25 mln na rozwój badań nad koronawirusem; poinformował, że powołał także zespół ekspertów, którzy mają doradzać ministerstwu na jakie badania przeznaczyć dodatkowe środki.