Podniesienie nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. w 2021 r. i podwyżki dla pracowników medycznych – taki byłby efekt zmian wprowadzonych przez dwa obywatelskie projekty, które na ostatnim posiedzeniu Sejmu skierowano do dalszych prac w komisji zdrowia.
Chodzi o projekt ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia oraz projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Oba trafiły do Sejmu w poprzedniej kadencji, w 2017 r.
Pod projektem dotyczącym wynagrodzeń zebrano ćwierć miliona podpisów. – Najważniejszą rzeczą po tylu latach jest to, że wszyscy przy jednym stole doszliśmy do konsensusu – przypominał reprezentujący wnioskodawców Tomasz Dybek z OPZZ. Drugi z projektów, na co zwrócił uwagę, powstał podczas głodówki rezydentów w 2017 r. – Zebraliśmy 150 tys. podpisów w dwa tygodnie. Po raz kolejny ten postulat zjednoczył wszystkich medyków – mówił w Sejmie.
Projekty wówczas „utknęły”, dlatego ponownie rozpatrywane są w nowej kadencji. Przedstawiciele zaangażowanych w ich przygotowanie środowisk nie liczą, że tym razem zostaną uchwalone, mają jednak nadzieję na dyskusję o sytuacji w ochronie zdrowia i warunkach pracy.
Projekt o świadczeniach opieki zdrowotnej przewiduje szybszy i wyższy – niż określony obecnie – wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Z kolei projekt w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia określa minimalne wynagrodzenia zasadnicze dla poszczególnych grup zawodów medycznych jako iloczyn kwoty bazowej, równej średniej płacy, oraz przypisanych im wskaźników (0,75–3).
Etap legislacyjny
Projekty po pierwszym czytaniu