O ponad 435,8 mln zł zwiększy się budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Pieniądze te trafią na pokrycie kosztów świadczeń w planach oddziałów wojewódzkich. Niedobór wynika m.in. z tego, że niektóre procedury stracą status wysokospecjalistycznych i co za tym idzie, nie będą dłużej finansowane z budżetu państwa.
Zmiana zarządzenia prezesa NFZ wynika z konieczności dostosowania przepisów do rozporządzenia ministra zdrowia z 8 listopada 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2223). Na jego podstawie część świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa została przeniesiona do koszyka do świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – tym samym płacić za nie będzie fundusz. Są to m.in.: operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1. roku życia, operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym, kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18.
W związku z tym budżet NFZ musi być zwiększony o 143 mln zł – zgodnie z szacunkami przedstawionymi w załączonej do rozporządzenia Oceny Skutków Regulacji (w kolejnych latach będzie to ok 400 mln zł rocznie). O tyle samo zmniejszą się wydatki budżetowe na te świadczenia wysokospecjalistyczne.
Poza tym nowe zarządzenie ma na celu uzupełnienie środków finansowych w planach następujących oddziałów wojewódzkich NFZ: lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego. W sumie chodzi o ponad 292,8 mln zł. To z kolei konieczność związana z wyższym – niż wynikający z rozporządzenia ministra zdrowia z 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz.U. nr 193, poz. 1495) – udziałem w kosztach świadczeń oraz podwyżek dla pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów, ratowników medycznych. Wzrost wynagrodzeń dla tych grup zawodowych jest finansowany przez fundusz i środki na ten cel przekazywane są do placówek odrębnym strumieniem.
Plan finansowy NFZ był już w tym roku kilkakrotnie zmieniany. Jak informował ostatnio resort zdrowia, same nakłady na leczenie szpitalne wzrosły o 4,5 mld zł, czyli o 11,6 proc. – z 38,8 mld zł założonych w pierwotnym planie, do 43,3 mld zł.