Uproszczony wzór zlecenia, który będzie mógł być stosowany w przypadku wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie, wprowadzić ma nowe rozporządzenie ministra zdrowia. Wystawienie uproszczonego wzoru będzie możliwe wyłącznie w przypadku kontynuacji zlecenia.
Zrezygnowano w nim z konieczności wskazywania wielu informacji, takich jak dane podmiotu, w ramach którego wystawiono zlecenie, oraz uprawnień przysługujących pacjentowi. Są one bowiem tożsame z danymi znajdującymi się w pierwotnie wystawionym zleceniu i będą automatycznie z niego pobierane – po podaniu unikalnego numeru identyfikacyjnego. Dlatego też możliwość wystawienia uproszczonego wzoru będzie ograniczona do podmiotów, które wystawiły pierwsze zlecenie. Nie musi jednak być to ta sama osoba.
Uproszczone zlecenie będzie można wystawić tylko wtedy, gdy potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń oraz weryfikacja zlecenia będą odbywać się za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia. Zrealizowanie go będzie możliwe u dowolnie wybranego świadczeniodawcy.
Procedury związane z wystawianiem zleceń na wyroby medyczne były wielokrotnie krytykowane – zarówno przez ich producentów, jak i użytkowników. Zlecenie jest kilkustronicowe i zawiera mnóstwo danych, dlatego często wskazuje się, że łatwiej przepisać pacjentowi morfinę niż pieluchomajtki. Wiosną resort zdrowia zmienił przepisy dotyczące wyrobów medycznych, co jeszcze bardziej skomplikowało sposób ich zlecania. Po fali krytyki, z jaką się wówczas spotkał, zaczął je sukcesywnie upraszczać, wprowadzając również możliwość korzystania z systemów teleinformatycznych.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach