Od 1 lipca 2020 r. lekarze specjaliści będą mogli wypisywać recepty na bezpłatne leki dla seniorów - przypomina biuro Rzecznika Praw Pacjenta. Obecnie w przypadku zaleceń lekarza specjalisty do stosowania danego leku, tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić receptę na bezpłatny lek.

Obecnie pacjenci, aby uzyskać recepty na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne widniejące w wykazie dla pacjenta po ukończeniu 75. roku życia muszą podwójnie korzystać z wizyt lekarskich - w podstawowej opiece zdrowotnej i w przychodni specjalistycznej. W przypadku zaleceń lekarza specjalisty do stosowania danego leku, tylko lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może wystawić receptę na ten lek.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja dotyczącą wdrażania rozwiązań w obszarze e-­zdrowia rozszerza krąg osób uprawnionych do wystawiania recept na bezpłatne leki dla pacjentów, którzy ukończyli 75. rok życia. Lekarze specjaliści przed wystawieniem recepty będą zobowiązani do dokonywania za pośrednictwem systemu elektronicznego weryfikacji ilości oraz rodzaju przepisanych leków.

Ponadto w Internetowym Koncie Pacjenta zostanie wprowadzona możliwość złożenia wniosku lub skargi do Rzecznika Praw Pacjenta.

"Z pewnością będzie to duże ułatwienie dla pacjentów, którzy w jeszcze szybszy i bezpośredni sposób będą moli skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, bez konieczności szukania danych adresowych oraz ponoszenia opłat za korespondencję listowną" – ocenia rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.