Kwota bazowa, na której podstawie oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze, zostanie podwyższona z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł – przewiduje nowelizacja ustawy, którą w piątek uchwalił Sejm. Oznacza to wzrost wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników medycznych.

Za nowelizacją ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych głosowało 417 posłów, nikt nie był przeciw.

Celem noweli jest podwyższenie poziomu najniższych wynagrodzeń zasadniczych przez zmianę wysokości tzw. kwoty bazowej, na której podstawie oblicza się najniższe wynagrodzenie zasadnicze. Kwota ta ma być podwyższona z 3,9 tys. zł do 4,2 tys. zł. Oznacza to przyspieszenie procesu podnoszenia wynagrodzeń najmniej zarabiających pracowników podmiotów leczniczych.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w dzienniku ustaw, ze skutkiem od 1 lipca 2019 r.