19 czerwca Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podpisał kolejne umowy na dofinansowanie projektów w ramach Funduszy Europejskich. Ponad 63 mln zł przeznaczone zostanie dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, na remonty i dodatkowe wyposażenie szpitali, profilaktykę oraz na szkolenia kadry medycznej.

- MZ informuje:

Ponad 63 mln zł dla szpitali i ratownictwa lotniczego.

19 czerwca Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia podpisał kolejne umowy na dofinansowanie projektów w ramach Funduszy Europejskich. Ponad 63 mln zł przeznaczone zostanie dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, na remonty i dodatkowe wyposażenie szpitali, profilaktykę oraz na szkolenia kadry medycznej.

"Jestem zawsze pod ogromnym wrażeniem tego trudu, który trzeba włożyć w odpowiednią alokację środków unijnych. Z całego serca i szczerze gratuluję wszystkim beneficjentom" – mówił podczas uroczystości Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Najwięcej środków trafi do podniebnych służb ratowniczych. Prawie 27 mln zł pomoże wyremontować i wyposażyć bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie, Szczecinie–Goleniowe i Białymstoku. Dla pacjentów oznaczać to będzie skrócenie czasu dotarcia do specjalistycznych ośrodków leczniczych, poprawę komfortu i bezpieczeństwa oraz zminimalizowanie ryzyka powikłań. W dłuższej perspektywie projekt przyniesie też oszczędności dla budżetu państwa ze względu na obniżenie kosztów leczenia.

Nowe SOR-y i sprzęt do diagnostyki onkologicznej

Dzięki środkom unijnym w wysokości ponad 6,5 mln zł dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie i 8,4 mln zł dla Szpitala Rejonowego w Raciborzu powstaną szpitalne oddziały ratunkowe. Łącznie prawie 15 mln zł pochłoną koszty związane z pracami budowlanymi i wyposażeniem w sprzęt medyczny.

Nowy sprzęt do diagnostyki w kwocie blisko 2 mln zł trafi też do Kliniki Neurochirurgii w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie. Zmiany pozwolą zastosować nowoczesne metody leczenia, poprawić bezpieczeństwo pacjentów i organizację pracy personelu medycznego.

Świętokrzyskie Centrum Onkologii, dzięki ponad 14 mln zł z Funduszy Europejskich kupi nowoczesny skaner PET/CT, który ma zastosowanie we wstępnej diagnostyce i ocenie stopnia zaawansowania choroby nowotworowej. Działanie tego sprzętu polega na skierowaniu cząstek protonów precyzyjnie w ognisko nowotworu, bez ryzyka uszkodzenia innych narządów.

Bezcenna profilaktyka i kształcenie lekarzy

Blisko 5 mln zł przeznaczonych zostanie na projekty profilaktyczne i kształcenie lekarzy. Szpital Specjalistyczny Św. Zofii, jeden z największych szpitali położniczo-ginekologicznych w stolicy, pomoże kobietom w przeciwdziałaniu depresji poporodowej. Z pomocy specjalistów skorzystają pacjentki z województw mazowieckiego i łódzkiego. Na ten cel przeznaczono blisko 1,9 mln zł.

Dzięki wykorzystaniu technik symulacji medycznej, 240 lekarzy specjalistów i rezydentów z całej Polski podniesie swoje kwalifikacje. Zakres szkoleń obejmie m.in. opiekę paliatywną u pacjentów z całkowitą niewydolnością oddechową, dzięki ponad 1 mln zł, zyskała Pallmed Sp. Z o.o. z Bydgoszczy.

W najbliższym czasie zostanie również podpisana umowa z przedstawicielem Szpitali Pomorskich Sp. Z o.o. na realizację programu profilaktyki nowotworów skóry opiewającą na kwotę 2 mln zł.

Ministerstwo Zdrowia podpisało dotąd umowy na ponad 3,5 mld zł z Funduszy Europejskich.