Finanse, zarządzanie, nowe terapie, edukacja, technologie – m.in. o tym rozmawiać mają uczestnicy czwartej edycji Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.
Podczas katowickiej imprezy najwięcej emocji będą z pewnością budzić najbardziej aktualne tematy. Będzie mowa o sytuacji finansowej placówek medycznych w związku z podsumowaniem działania nowego systemu rozliczeń hospitalizacji, czyli sieci szpitali.
Jedno z głównych zagadnień to niedobory personelu, które placówki zgłaszają coraz częściej. – Problem dotyczy nie tylko szpitali powiatowych, ale właśnie w nich widoczny jest najbardziej. Podwyżki płac i innych kosztów powodują, że leczenie staje się coraz droższe. Obecnie placówki powiatowe dotyka nieobserwowane wcześniej w takim zakresie zjawisko odpływu wyspecjalizowanych kadr lekarskich – tłumaczy jeden z prelegentów dr Józef Kurek, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego.
Kolejnymi tematami dotyczącymi polityki zdrowotnej będą opieka pielęgniarska oraz ogólna sytuacja finansowa w zdrowiu, która wpływa nie tylko na funkcjonowanie podmiotów, ale także na dostęp pacjentów do leków.
– Lekarz onkolog często staje przed dylematem z pogranicza medycyny i etyki: zaprzestać nieskutecznego leczenia, czy ulec naciskom rodziny pacjenta domagającej się dalszego prowadzenia terapii. Medycyna stawia przed lekarzami często trudne wybory wynikające z przepisów prawa oraz poczucia etyki zawodowej. To jedno z zagadnień skłaniające do pogłębionej dyskusji podczas zbliżającego się IV Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – mówi prof. Krzysztof Składowski, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Gliwicach.
IV Health Challenges Congress stworzy także okazję do podsumowania pierwszych doświadczeń w funkcjonowaniu Krajowej Sieci Onkologicznej. Stawia się w niej przede wszystkim na jakość leczenia chorób nowotworowych i jego koordynację. Chodzi o to, aby pacjent nie był zagubiony w systemie opieki.
Podczas kongresu pojawią się również mniej oczywiste tematy. Między innymi kwestia sposobu i efektywności leczenia. – Podczas kolejnego koniecznie trzeba podjąć kwestię dramatycznie dużej liczby amputacji kończyn. Zbyt mało robimy, by to zmienić. W Polsce jest 250 tys. osób zagrożonych amputacją. To dramat, który postawił nas w niechlubnej pod tym względem czołówce w Europie – twierdzi prof. Aleksander Sieroń, konsultant krajowy w dziedzinie angiologii.
W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach spotkają się specjaliści reprezentujący kilkanaście dyscyplin medycznych, a także przedstawiciele świata nauki, gospodarki, biznesu, finansów, rynku ubezpieczeniowego, organizacji pozarządowych, polityki, administracji państwowej i samorządowej oraz mediów.
Jak przekonują organizatorzy, Kongres Wyzwań Zdrowotnych na trwałe wpisał się do kalendarza najbardziej prestiżowych i opiniotwórczych wydarzeń, gromadzących co roku przedstawicieli szeroko rozumianego środowiska związanego z ochroną zdrowia. W zgodnej ocenie uczestników oraz obserwatorów minionych trzech edycji HCC wydarzenie to stało się bezprecedensowym w skali Europy forum interdyscyplinarnej dyskusji dotyczącej kluczowych zagadnień dla systemów opieki zdrowotnej.
Dwudniowy kongres rozpocznie się 7 marca w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym.