Resort zdrowia chce, by zaświadczenie lekarskie dla uprawiających sport wydawane było raz do roku, a nie co sześć miesięcy.
Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń. Zmiany mają poprawić dostęp do badań dla uprawiających lub zamierzających uprawiać sport.
Zgodnie z nowymi przepisami koniecznych testów będzie mniej i będą wykonywane rzadziej. W projekcie pozostawiono m.in. ogólne badanie lekarskie wraz z oceną stanu uzębienia i badaniem ostrości wzroku, badanie ortopedyczne, elektrokardiograficzne, a także morfologię krwi i badanie ogólne moczu. Z zastrzeżeniem, że lekarz może zlecić dodatkowe badania i konsultacje, wynikające z oceny stanu zdrowia zawodnika.
Reklama
Nowe rozporządzenie ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. Jednak orzeczenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia skierowany do konsultacji