Pacjenci wybierający lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej w przyszłym miesiącu złożą już deklaracje na nowych formularzach. Nie będzie można jednak jeszcze wybrać zespołu POZ – takie deklaracje składane będą dopiero od 2025 r.
Resort zdrowia skierował do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Nowelizowany dokument z 12 czerwca 2018 r. (Dz.U. poz. 1295) wprowadza wzory nowych deklaracji wyboru: lekarza, pielęgniarki, położnej oraz zespołu POZ (składającego się z lekarza, pielęgniarki oraz położnej). Jednak – na wniosek środowiska pielęgniarek i położnych – wprowadzono zmianę terminu wejście w życie wzoru wspólnej deklaracji – na 1 stycznia 2025 r. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 ze zm.), do końca 2024 r. pacjent może wybrać lekarza, pielęgniarkę i położną nietworzących zespołu POZ.
Zapis o zespołach krytykowany był m.in. przez organizacje zrzeszające lekarzy rodzinnych. Wczoraj swoją opinię na ten temat przypomniała Federacja Porozumienie Zielonogórskie, twierdząc, że obligatoryjne wprowadzenie zespołu składającego się z lekarza, pielęgniarki oraz położnej jest niewykonalne ze względu na zbyt małą liczbą tych ostatnich.
Ponieważ pozostałe deklaracje mają obowiązywać już od przyszłego miesiąca, nowela ma wejść w życie 30 września.
Nowe wzory różnią się od poprzednich m.in. rubryką na podanie adresu e-mail. Zaznaczono jednak, że podobnie jak numer telefonu, jest to informacja nieobowiązkowa. W przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych trzeba będzie podać dane przedstawiciela ustawowego. Zrezygnowano z informacji dotyczących miejsca nauki.
Oświadczenia złożone przed wejściem w życie ustawy o POZ zachowują ważność, zatem nowe formularze składać będą tylko pacjenci dokonujący nowych wyborów. Zgodnie z ustawą o POZ w ciągu roku można dwukrotnie zmienić świadczeniodawcę.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach