Pacjent będzie mógł sprawdzić informacje o udzielonych mu i planowanych świadczeniach, a także upoważnić inną osobę do dostępu do swoich danych medycznych lub informacji o stanie zdrowia. To niektóre funkcjonalności, jakimi będzie dysponowało Internetowe Konto Pacjenta.Nowe narzędzie wprowadza nowelizacja ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, którą wczoraj podpisał prezydent. Za pośrednictwem IKP pacjent będzie też mógł uzyskać informacje na temat wartości świadczeń (np. leczenia, leków czy rehabilitacji) udzielonych ze środków publicznych i wysokości kwoty podlegającej refundacji.
Udostępnione zostaną mu też dane o posiadanym – w danym dniu – prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
Korzystając z IKP, będzie mógł również wyrazić zgodę (lub ją wycofać) na udzielanie informacji o stanie swego zdrowia, ale też na wykonanie określonych badań i zabiegów.
Nowa regulacja wymusza też na usługodawcach i podmiotach prowadzących rejestry medyczne konieczność ujednolicenia funkcjonalności systemów informatycznych. Obecnie często są one tworzone pod kątem potrzeb danego podmiotu, co utrudnia wymianę informacji i danych. Ujednolicenie funkcjonalności systemów ma ułatwić także pacjentowi kontakt z systemem ochrony zdrowia.
Ustawa umożliwi też osobom niepełnosprawnym kupowanie leków na receptę online. Przez internet będzie można również potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne. Nowe przepisy pozwolą też na aneksowanie do końca 2019 r. umów w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej.
Etap legislacyjny
Ustawa podpisana przez prezydenta