Sejm uchwalił nowelizację ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która m.in. pozwoli na zapisy do lekarza przez internet, wydawanie drogą elektroniczną zgody na zabiegi i realizację e-recept w sprzedaży wysyłkowej przez osoby o znacznej niepełnosprawności.

Za przyjęciem ustawy głosowało 293 posłów, przeciw było 132, jeden wstrzymał się od głosu.

Nowelizacja wprowadza przepisy dotyczące Internetowego Konta Pacjenta (IKP) oraz Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP). Dzięki nim pacjent lub jego przedstawiciel będzie miał dostęp do informacji o receptach refundowanych, udzielonych świadczeniach, w tym wysokości pieniędzy publicznych wydatkowanych na ich sfinansowanie, o listach oczekujących na świadczenie, skierowaniach, zleceniach na wyroby medyczne. Pacjent będzie mógł także złożyć oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do dostępu do jego dokumentacji medycznej.

Ustawa wprowadza zmianę dotyczącą wystawiania recept przez pielęgniarki i położne. Będą mogły to robić podobnie jak lekarze za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

W głosowaniu Sejm przyjął poprawkę Prawa i Sprawiedliwości, która mówi m.in., że minister zdrowia określi w rozporządzeniu wykaz produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, w przypadku których niedopuszczalna jest sprzedaż wysyłkowa, warunki wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych, sposób dostarczania tych produktów do odbiorców, warunki, jakie musi spełniać lokal apteki i punktu aptecznego prowadzącego wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewniał przed głosowaniem, że przyjęcie poprawki spowoduje lepsze zabezpieczenie interesów pacjentów i skarbu państwa. "Uniemożliwia niepożądane zjawiska, jak nielegalny wywóz leków i dostęp do preparatów, które nie powinny być sprzedawane drogą wysyłkową" - powiedział.

Sejm odrzucił poprawki Platformy Obywatelskiej w tym jedną o podobnym brzmieniu.