Pracownicy trzech szpitali, których podmiotem tworzącym jest Warszawski Uniwersytet Medyczny, na piątkowej konferencji prasowej wyrazili zaniepokojenie planowaną konsolidacją placówek. WUM zapewnia, że pacjenci w żaden sposób nie ucierpią z powodu zmian, a placówki będą działały nieprzerwanie.

Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) 21 maja podjął uchwałę w sprawie połączenia trzech szpitali w Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM. Połączone zostaną: Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha, Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury oraz Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya. Nowy podmiot zacznie działać 1 stycznia 2019 roku.

W piątek pracownicy tych placówek na wspólnej konferencji prasowej wyrażali obawy w związku z przebiegiem konsolidacji. Zaznaczyli jednak, że nie są przeciwni restrukturyzacji.

"Obawiamy się dzikiej, nieprzygotowanej konsolidacji. Obawiamy się drastycznego obniżenia jakości leczenia i obniżenia bezpieczeństwa naszych pacjentów, obawiamy się dalszego zadłużenia naszych szpitali w parabankach" - powiedziała Barbara Konopacka ze związku zawodowego działającego w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus.

Przedstawiciele 20 działających na terenie szpitali związków zawodowych zawiązali międzyzakładowy komitet protestacyjny ds. restrukturyzacji szpitali klinicznych WUM. Domagają się zachowania ciągłości działania i świadczenia publicznych usług medycznych wszystkich trzech szpitali w wymiarze nie mniejszym niż aktualny. Żądają także m.in. zachowania ciągłości kształcenia kadr medycznych oraz "poważnego, dającego poczucie bezpieczeństwa traktowania personelu, które zagwarantuje ciągłość pracy wysokospecjalistycznym zespołom diagnostyczno-terapeutycznym oraz pozostałemu personelowi w wymiarze nie mniejszym niż obecnie". Związkowcy apelują także, aby wszystkie działania dotyczące restrukturyzacji odbywały się przy konsultacjach społecznych.

List do rektora WUM prof. Mirosława Wielgosia w związku z planowaną konsolidacją wystosowała także Okręgowa Rada Lekarska w Warszawie. Pytała m.in. o cele i przebieg restrukturyzacji oraz jej wpływ na jakość świadczonych usług medycznych.

Rzecznik prasowy WUM Marta Wojtach poinformowała PAP, że decyzja o zmianie dotychczasowej struktury podmiotów leczniczych "wynika z aktualnej dramatycznej sytuacji finansowej tych trzech szpitali oraz perspektyw dalszego ich funkcjonowania w dotychczasowej organizacji".

Zadłużenie konsolidowanych szpitali wynosi łącznie 815 mln zł (Dziecięcy Szpital Kliniczny przy ul. Żwirki i Wigury jest zadłużony na 365 mln, Centralny Szpital Kliniczny przy ul. Banacha - na 265 mln, a Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus – na 184 mln).

"Jak pokazują analizy, dokonane na podstawie wyliczeń wykonanych przez pracowników szpitali, w 2018 roku łączny dług tych trzech placówek wyniesie blisko 877 mln złotych, a w 2019 osiągnie wysokość blisko 950 mln złotych. Można wnioskować zatem, że dług tych trzech szpitali w latach 2017-2019 wzrośnie o blisko 134 mln złotych" - informuje rzeczniczka WUM.

Szpitale zostaną połączone na zasadzie konsolidacji autonomicznej i będą działały w ramach UCK WUM jako filie (oddzielne zakłady lecznicze) o dotychczasowych nazwach i w dotychczasowych miejscach i budynkach. Powstanie jednolita struktura zarządzania dla całego UCK WUM, a działalność administracyjna zostanie połączona.

Szczegółowy plan operacyjny konsolidacji i restrukturyzacji ma powstać do września. Następnie (w październiku lub listopadzie) zostanie przedstawiony Bankowi Gospodarstwa Krajowego, z którym WUM od dłuższego czasu prowadzi rozmowy ws. kredytu pozwalającego na restrukturyzację zadłużenia szpitali.

"BGK już na etapie planu strategicznego pozytywnie ocenił plany powstania UCK WUM i możliwości udzielania przez BGK wsparcia tworzonemu podmiotowi. Mamy nadzieję, że 1 stycznia 2019 roku powstanie największe wielospecjalistyczne centrum medyczne w Polsce - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM, które będzie miało wsparcie BGK" - poinformowała Wojtach.

Rzeczniczka dodała, że nie są planowane zmiany organizacyjne w realizacji świadczeń zdrowotnych i działalności dydaktycznej. "Utrzymana zostanie struktura kliniczna i produktowa, zatem będą funkcjonowały dotychczasowe komórki medyczne, czyli kliniki, oddziały, poradnie w obrębie poszczególnych lokalizacji. Na zmianach nie ucierpią w żaden sposób pacjenci naszych szpitali, placówki będą działały nieprzerwanie, z zachowaniem najwyższego wysokospecjalistycznego poziomu leczenia szpitali klinicznych WUM" - zapewniła rzeczniczka.

"Z całą mocą chcę podkreślić, że nie przewidujemy ograniczenia zatrudnienia kluczowego personelu medycznego, w tym lekarzy i pielęgniarek oraz położnych. Co więcej, mamy nadzieję, że dzięki oszczędnościom poczynionym w innych obszarach UCK WUM będzie stać na podwyższanie zatrudnienia i poprawianie warunków pracy. UCK WUM przejmie wszystkich pracowników trzech szpitali, opierając się na zapisach zawartych w art.23' Kodeksu Pracy" - dodała Wojtach.

Związkowcy informowali, że w trzech szpitalach objętych planem konsolidacji rocznie jest hospitalizowanych około 110 tys. pacjentów, udziela się około 620 tys. porad ambulatoryjnych, wykonywanych jest około 28 tys. zabiegów dializoterapii i około 500 transplantacji narządów.