Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu ustalania kosztów czynności związanych z pobieraniem, przechowywaniem, przetwarzaniem, sterylizacją i dystrybucją komórek, tkanek i narządów został skierowany do konsultacji.
Wprowadza on m.in. zmiany w załączniku określającym koszty osobowe czynności związanych z pobieraniem organów do przeszczepu. Został on uzupełniony m.in. o takie pozycje jak kosmetyka po pobraniu zastawek serca, protezowanie kończyny po pobraniu łękotek czy przygotowanie i sprzątanie sali operacyjnej. Ich brak obecnie skutkuje niejasnościami i uznaniowością w rozliczaniu tych procedur, a nawet odstępowaniem od poszczególnych elementów pobrania ze względu na brak możliwości refundacji.
Zmienić mają się również zasady rozliczeń w przypadkach, w których konieczne było odstąpienie od przeszczepu. Kosztów nie będzie ponosiła placówka, która pobrała narządy (albo miała je pobrać) lub wysłała w tym celu zespół, ale ta, w której miało dojść do transplantacji. Ma to umożliwić rozliczanie ich zwrotu bezpośrednio z NFZ i Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „Poltransplant”. Obecnie placówki rozliczają się między sobą, muszą jednak w tym celu uzyskać środki z NFZ lub „Pol- transplantu”. To wydłuża i komplikuje procedury. Aby nie powodować niejasności, nowe zasady mają być stosowane do pobrań dokonanych już po wejściu w życie zmienionych przepisów.
W nowelizacji doprecyzowano też zapis dotyczący pobrania płuc, uściślając, że oba płuca traktowane są jak jeden narząd, zatem nie należy rozliczać ich podwójnie.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji