Szpitale sieciowe, które nie zdążyły odnowić certyfikatu akredytacyjnego, będą mogły mimo to ubiegać się o wyższy ryczałt – przewiduje projekt skierowany wczoraj do uzgodnień.
Chodzi o zmianę rozporządzenia ministra zdrowia z 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1783).
Nowela ma umożliwić szpitalom będącym w sieci uzyskanie wyższego ryczałtu również w sytuacji, gdy ważność ich certyfikatu akredytacyjnego wygasła – ale nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem danego okresu planowania, a jednocześnie procedura oceniająca, prowadzona w związku z wnioskiem o odnowienie akredytacji, nie została zakończona.
Reklama
Warunkiem będzie przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, nie później niż do końca drugiego miesiąca okresu planowania, certyfikatu akredytacyjnego, wraz z oświadczeniem kierownika placówki, że mimo złożenia wniosku o udzielenie akredytacji na kolejny okres (nie później niż sześć miesięcy przed upływem jej ważności) procedura nie została zakończona.
To ważne, ponieważ Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które zajmuje się przyznawaniem akredytacji, ma opóźnienia w wizytowaniu wnioskujących o nie placówek. A od stycznia tego roku NFZ może zwiększyć ryczałt tym szpitalom sieciowym, które mają certyfikaty jakości.
Ze względu na potrzebę pilnego wprowadzenia zaproponowanych w projekcie rozwiązań nowa regulacja ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do uzgodnień