Recepta będzie mogła być zrealizowana nawet wówczas, gdy jej rozmiar lub kształt nie odpowiadają wzorowi. Pod warunkiem że dane na niej są czytelne – przewiduje projekt nowego rozporządzenia w sprawie recept.
Reklama
W odpowiedzi na apele i uwagi lekarzy oraz farmaceutów resort zdrowia zmienia wydane niedawno rozporządzenie z 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz.U. poz. 745). Jak pisaliśmy w zeszłym tygodniu, środowiska te wskazywały na wiele wątpliwości interpretacyjnych utrudniających realizację nowych przepisów. Projekt nowelizacji doprecyzowuje niejasne zapisy dotyczące realizacji recept w postaci papierowej.
Zmiany dotyczą m.in. kwestii nadawania unikalnych numerów identyfikujących. Wskazano, że w przypadku recept wystawianych w postaci papierowej, na których przepisano produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne podlegające refundacji lub produkty lecznicze, o których mowa w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, dane dotyczące unikalnego numeru identyfikującego receptę są przedstawiane dodatkowo techniką służącą do ich automatycznego odczytu w postaci kodu kreskowego tylko w sytuacji, gdy numer ten został nadany.
W rozporządzeniu zaproponowano też m.in. rozszerzenie katalogu wyjątków dotyczących możliwości realizacji recept. Będzie można dzięki temu zrealizować taką, która pod względem graficznym odbiega od wzoru. Natomiast w przypadku, gdy na recepcie nie będzie adresu, będzie możliwość uzupełnienia go przez osobę wydającą lek na podstawie dokumentów pacjenta.
Projekt doprecyzowuje również kwestię realizacji recept w postaci papierowej, wskazując wprost, że do 31 grudnia 2018 r. mogą być one realizowane na dotychczasowych zasadach.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji