Mimo problemów z konkursami w niektórych województwach jeżdżą już dentobusy. Są jednak regiony, gdzie umów wciąż jeszcze nie podpisano i nie wiadomo, kiedy mobilne gabinety stomatologiczne wyjadą w trasy.

Dentobusy kursują już po drogach m.in. województw mazowieckiego, łódzkiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Od tego tygodnia udzielają świadczeń na Pomorzu Zachodnim oraz Lubelszczyźnie.
Trasy i harmonogramy mobilnych gabinetów publikowane są na stronach poszczególnych oddziałów NFZ i muszą być zaakceptowane przez ich szefów. Tryb ich pracy różni się w poszczególnych regionach. Przykładowo na Mazowszu dentobus stacjonuje na terenie szkół w godzinach 8–18. W jednej miejscowości zatrzymuje się na jeden, dwa albo trzy dni. W Łódzkiem przebywa w danym miejscu nawet przez kilkanaście dni, na terenach należących do szkół lub przedszkoli, w godzinach 8–14. Z kolei w Wielkopolsce gabinet na kółkach rozpoczął działanie od leczenia podopiecznych ośrodków wychowawczych i odwiedza np. domy dziecka.
Dentobusy miały wyjechać w trasy już w kwietniu, jednak w wielu oddziałach konkursy na ich obsługę trzeba było przeprowadzać ponownie, ponieważ nie było chętnych lub pojawiły się problemy przy podpisywaniu umów.
Z odpowiedzi, jakiej udzieliła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko na interpelację posłanki Joanny Muchy (PO), wynika, że dopiero w tym tygodniu miał być rozstrzygnięty – w trybie rokowań – konkurs w woj. dolnośląskim. Natomiast na Opolszczyźnie świadczeniodawca obsługujący dentobus ma być wyłoniony na początku czerwca; umowa obwiązywać będzie od 1 lipca.
Małopolski NFZ postępowanie zakończył jeszcze w marcu, ale wybrany świadczeniodawca odstąpił od podpisania umowy z powodu trudności kadrowych. Ogłoszono kolejny konkurs, który zakończyć miał się w zeszłym tygodniu. Podobnie było w oddziale świętokrzyskim, gdzie wybrany świadczeniodawca zrezygnował z podpisania umowy. Planowane jest tam ponowne ogłoszenie postępowania konkursowego.
Na początku maja resort zdrowia informował, że z leczenia stomatologicznego w mobilnych gabinetach skorzystało już ponad 300 małych pacjentów w woj. łódzkim i mazowieckim, gdzie dentobusy wyjechały w trasę najwcześniej.