Za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną będzie można m.in. potwierdzać wykonanie świadczeń opieki zdrowotnej – zakłada ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego.Jej projekt został umieszczony w wykazie prac legislacyjnych rządu. Resort chce przyjąć ją jeszcze w tym kwartale.
Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie została dotychczas wydana pacjentom, a przepisy w tym zakresie są martwe. Obowiązujące regulacje nie odpowiadają bowiem funkcjom, jakie dokument ten powinien pełnić, biorąc pod uwagę możliwości technologiczne i zsynchronizowanie ich z innymi narzędziami informatycznymi. Chodzi o potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej oraz ich wykonania.
Jak podkreślają autorzy projektu, tę pierwszą funkcję wykonuje system teleinformatyczny e-WUŚ. Zaproponowane przepisy usuwają więc z funkcjonalności karty potwierdzanie prawa do świadczeń.
Natomiast do potwierdzania wykonania świadczeń autorzy projektu chcą wykorzystać elektroniczny dowód osobisty. E-dowód ma potwierdzać tożsamość obywatela, a także służyć do uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej i potwierdzać obecność w systemach teleinformatycznych. Projektowana ustawa o Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego umożliwi wykorzystanie e-dowodu oraz aplikacji mobilnych do potwierdzania obecności pacjentów w placówkach ochrony zdrowia oraz wykonania świadczeń.
Projekt ustawy o e-dowodzie został niedawno skierowany do konsultacji publicznych. O wykorzystaniu jego funkcjonalności w usługach medycznych mówiło się od dawna. Jednak prace nad tym dokumentem przeciągały się, podobnie zresztą jak informatyzacja służby zdrowia. Teraz mają przyspieszyć – elektroniczne dowody będzie można otrzymać w przyszłym roku, wtedy też ma ruszyć Internetowe Konto Pacjenta.
Etap legislacyjny
Projekt umieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów