Ministerstwo zdrowia planuje przyznawać stypendia w wysokości kilkuset złotych dla osób kończących studia pielęgniarskie i rozpoczynających pracę w zawodzie. Minister Łukasz Szumowski chce, by program ruszył już w październiku, byłby sfinansowany z funduszy UE.

Jak dowiedziała się PAP w Ministerstwie Zdrowia, resort chce przyznawać młodym pielęgniarkom, położnym i ratownikom medycznym "stypendium ministerialne na podwyższenie kwalifikacji". Dodatkowe pieniądze mają zachęcić absolwentów tych kierunków do podejmowania pracy w zawodzie. MZ chce, by stypendium było przyznawane już pod koniec studiów i przez pierwsze lata po podjęciu pracy (np. przez dwa lata).

Pieniądze otrzymywałyby te osoby, które zdecydowały się na pracę w placówce mającej umowę z NFZ. Wysokość stypendium byłaby niezależna od wysokości pensji pielęgniarki lub ratownika.

Dodatkowe wynagrodzenie otrzymywałyby także doświadczone pielęgniarki, które sprawują opiekę mentorską nad rozpoczynającymi pracę w zawodzie.

Minister Łukasz Szumowski chce, by program ruszył już w październiku. Stypendia miałyby być finansowane z funduszy unijnych, np. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.